Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 28. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

 1. Internalizovaná homofobie
  Autor/ři: Milan Blaha
  Na základě odpovědí respondentů na otázky týkající se mutuální masturbace lze říci, že se heterosexuální normy stále více „heterosexualizují“ a homosexualita se vůči heterosexualismu výrazněji vyděluje. Homosexuálové se nejčastěji se svou orientací svěřují blízkým přátelům, dále rodičům a nejméně často spolupracovníkům.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Bazální stimulace
  Autor/ři: V. Měrková, M. Budíková
  Všechny dotazovaná nemocniční zařízení v dotazníku uvedli, že pojem Bazální stimulace znají, ale jen polovina z nich tuto techniku využívá v praxi. Jako hlavní důvod, který brání v používání Bazální stimulace, uváděly nemocnice finance. Dalším negativním důvodem je fakt, že v České republice je pouze jedna lektorka Bazální stimulace, Mgr. Karolina Friedlová.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Seznámení s RPG pohledem psychologie
  Autor/ři: Petr Mazák
  Práce seznamuje s RPG, jeho aspekty, možnostmi využití v psychologii a s příbuznými tématy
  Text práce ve formátu PDF

Správce archivu SOČ – jana.sevcova@npi.cz | Ochrana osobních údajů