Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 28. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

 1. Optanti z Podkarpatské Rusi mezi námi - problém náhrad za majetek
  Autor/ři: Eva Fenklová
  Došla jsem k závěru, že náhrada za nemovitý majetek nebyla zcela provedena. Nebyly tedy splněny právní závazky - nebyli odškodněni všichni lidé, kteří na Podkarpatské Rusi majetek zanechali.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Friedrich Wilhelm Nietzsche - člověk, mýtus, odkaz současnosti
  Autor/ři: Marek Rod
  Závěrem potvrzuji svou původní domněnku, že význam Friedricha Nietzscheho je v současnosti silně opomíjen, navzdory velikosti jeho potenciálu. Vyjadřuji však myšlenku, že v budoucnu je stále kdykoliv možno aplikovat jeho společenské teorie. Zda k tomu dojde, popřípadě kdy se tak stane, závisí pouze na vůli a přesvědčení světové inteligence.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho ve zprávě Warrenovy komise
  Autor/ři: Tereza Čížková
  Při analýze jednotlivých částí zprávy Warrenovy komise jsem se zaměřila na okolnosti, kterými se komise zabývá s již předem vytyčeným cílem označit Lee Harvey Oswalda jako jediného vraha. Studiem materiálů jsem dospěla k závěru, že mnohé z nich jsou nedostatečně objasněné a obsahují sporné momenty.
  Text práce ve formátu PDF

Správce archivu SOČ – jana.sevcova@npi.cz | Ochrana osobních údajů