Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 28. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

5. geologie, geografie

 1. Geologický profil údolí Římovské přehrady
  Autor/ři: Vojtěch Vlček
  Práce popisuje krystalinikum okolí Římovské přehrady, petrologické vlastnosti hornin a jejich variabilitu, jejich mineralogické složení a chemické složení jejich minerálů i výskyt minerálů jako takových. Některé horniny pak zařazuje do systémů navrhovaných jinými autory.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Hodnocení vývoje a využívání krajiny v JV části katastru obce St. Město v l. 1827 a 2006
  Autor/ři: M. Burešová, M. Soviš
  Interpretace změn ve využívání půdního fondu v modelové oblasti s přihlédnutím na historický vývoj sledovaného území.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Vybudování a zaměření výškové nivelační sítě Duchcov
  Autor/ři: T. Čechová, J. Štefková
  byla zbudována výšková nivelační síť v zámecké zahradě místního parku v přesnosti jaké bylo možno dosáhnout pomocí přístrojů, které jsme při měření měli k dispozici
  Text práce ve formátu PDF

Správce archivu SOČ – jana.sevcova@npi.cz | Ochrana osobních údajů