Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 28. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

8. ochrana a tvorba životního prostředí

 1. Památné a jiné význačné stromy v CHKO Třeboňsko
  Autor/ři: Jindřich Prach
  Byly získány aktuální údaje o památných stromech, byla vytvořena zatím nejkompletnější databáze význačných, dosud nechráněných stromů CHKO Třeboňsko.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Vznik a vývoj biocentra v lokalitě Vrchní rybník v obci Velešovice
  Autor/ři: Lenka Šprtová
  Práce shrnuje vývoj biocentra od úplných počátků až do dnešní podoby. Každým rokem se počet druhů živočichů zvyšoval. Za tři roky od výstavby bylo v lokalitě pozorováno 50 druhů ptactva, 3 druhy obojživelníků a 5 druhů savců na rozdílných typech ekosystémů. Biocentrum slouží živočichům jako místo, kde naleznou potravu a vhodné podmínky k rozmnožování.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Ekologický stav potoka Brslenky po zprovoznění ČOV Čáslav centrální
  Autor/ři: Petr Blabolil
  Výsledky naznačují, že ne všechny odpadní vody jsou svedeny do městské kanalizace. ČOV vypouští přečištěnou vodu dobré kvality, na čistotu vody v potoce to ale nemá podstatný vliv. Znečištění pocházející z množství bodových zdrojů jak komunálních tak průmyslových v městě Čáslav.
  Text práce ve formátu PDF

Správce archivu SOČ – jana.sevcova@npi.cz | Ochrana osobních údajů