Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 29. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

8. ochrana a tvorba životního prostředí

 1. Ovocné aleje na Frýdlantsku
  Autor/ři: Hana Hušková
  V zájmovém území bylo zmapováno celkem 16 alejí (1470 stromů) o celkové délce téměř 12 km. Nejvíce bylo alejí jabloňových, následovaly třešňové, ojediněle se vyskytla alej švestková a zřídka též jednotlivé hrušně, višně a sladkoplodé jeřáby. Stromy jsou zanedbané, některým alejím se dostává minimální péče ve formě bezpečnostního resp. prosvětlovacího řezu.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Geografické rozšíření a ochrana druhu Parnassius apollo na území Slovesnké republiky
  Autor/ři: Dalibor Sobík
  Zjištění kritických stavů biotopů pro přežití druhu Jasoně červenookého, pozorování daných subspecii, daná subspecie pro dané pohoří je spíše pochybná na základě zjištěných dalších ekologických forem
  Autor/ři nedal/i souhlas se zveřejnením práce.

 3. Interakce mezi mlži (Sinanodonta woodiana) a kryptosporidiemi (Cryptosporidium parvum)
  Autor/ři: Martina Križanová
  škeble asijská filtruje oocysty kryptosporidií a nejspíše je i konzumuje (v systému docházelo k ubývání oocyst), tato aktivita je ovlivňována teplotou okolního prostředí
  Text práce ve formátu PDF

Správce archivu SOČ – jana.sevcova@npi.cz | Ochrana osobních údajů