Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 32. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

1. matematika a statistika

 1. Geometrie v gotické architektuře
  Autor/ři: Martin Prchal, David Majer, Tereza Konečná
  Cílem práce je shrnutí hlavních geometrických prvků a obeznámení s konstrukčními prvky v gotické architektuře.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Korelační analýza a kompoziční data
  Autor/ři: Klára Švarcová, Milan Barančík
  Cílem práce je navržení postupu pro analýzu závislosti mezi proměnnými pro data, která obsahují pouze relativní informaci, tedy například pro data vyjadřující procentuální podíly. V takovém případě se totiž ukazuje, že nelze použít standardní korelační koeficient a ten je potřeba nahradit jinou charakteristikou. Teorie byla aplikována na příklad z ekonomiky.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Složené objekty, řezy těles tělesy a jejich zobrazování
  Autor/ři: Vilém Otte
  Popis a implementace nového algoritmu na dynamické vykreslování složených těles v reálném čase.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

Správce archivu SOČ – jana.sevcova@npi.cz | Ochrana osobních údajů