Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 32. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

16. historie

 1. Německý dům v Brně, stavba bez historické paměti
  Autor/ři: Šárka Navrátilová
  Aby tato práce mohla vůbec vzniknout, musela jsem se nejprve naučit pracovat s pramenným materiálem a osvojit si některé dovednosti, které jsem při své dřívější práci nepotřebovala. Nezbytné pro mě bylo i seznámení se s dějinami města Brna, čtení kurentu a fraktury, chápání dobových souvislostí zachycených na fotografií... Postupné získání těchto dovedností bych zařadila jako první cíl mé SOČ. Svým studentským výzkumem jsem směřovala k tomu, abych chronologicky zmapovala pokusy, které vedly k vybudování Německého domu v Brně. Mým dalším úkolem bylo zmapovat činnost spolku Deutsches Haus mezi lety 1884-1891, tedy v době, kdy byl zakládajícím subjektem spolkového domu. Německý dům byl zakládán ve třech fázích, dva pokusy přitom skončily nezdarem. Mým cílem bylo zjistit, proč to tak bylo. Protože jsem věděla, že Německý dům byl kulturním střediskem města, předpokládala jsem, že ve své práci zachytím i odraz tehdejší německé kultury a společnosti v Brně.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. 140 let vlečkové dopravy do cukrovaru Dobrovice (1870-2010)
  Autor/ři: Ladislav Futtera
  Práce si klade za cíl rozšířit povědomí o historiografií opomíjeném fenoménu vlečných drah, přispět k lepšímu popsání historie železnic v regionu Mladoboleslavska s přihlédnutím k dějinám cukrovarnictví na Dobrovicku, zároveň se jedná o příspěvek k letošnímu 140. výročí vlečné dráhy.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Poválečná situace v Postoloprtech (1945-1947)
  Autor/ři: Václav Vích, Jakub Šustek, Miroslav Krejčík
  Práce zachycuje období let 1945-1947. Zaměřuje se na město Postoloprty a jeho blízké okolí, kde se odehrávaly události, které leckdy berou dech. Zpracováním tohoto tématu jsme si dali za hlavní úkol obohatit obecně známé údaje o poválečných masakrech konkrétními poznatky, které se nám podařilo získat.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

Správce archivu SOČ – jana.sevcova@npi.cz | Ochrana osobních údajů