Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 32. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

 1. Spojené státy versus organizovaný zločin (1959 - 1975)
  Autor/ři: Kristýna Kabzanová
  Záměrem mé práce bylo zjistit, zda existovalo nějaké spojení mezi organizovaným zločinem a vládními organizacemi v USA mezi lety 1959 a 1975, a v případě kladné odpovědi na tuto otázku rozebrat, zda to byla vláda, kdo využíval pomoci zločinců, či zda kriminálníci ovlivňovali americkou politiku. V závěru práce jsem se také pokusila odpovědět na otázku, jestli by aféra Watergate vlády nemohla být dnes hodnocena jako organizovaný zločin.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Islámské právo a fatwa nad Salmanem Rushdiem
  Autor/ři: Rozálie Horká
  Práce se snaží popsat a vysvětlit aféru vyvolanou vydáním fatwy, právního doporučení, nad Salmanem Rushdiem. Je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je pojata jako úvod do tématu islámského práva a systému, vysvětluje historii, vznik a znaky šaríy a popisuje její hlavní prvky, jako je například rozdělení na šíitský a sunnitský islám nebo existenci čtyř sunnitských právních škol. Druhá část pak pojednává o samotné fatwě. Obsahuje popis kontroverzních symbolů a situací vyskytujících se v knize Salmana Rushdieho „Satanské verše“, rozbor faktické „ilegálnosti“ Chomejního rozsudku nad Salmanem Rushdiem a jeho knihou. Hlavním bodem je analýza pohnutek Chomejního vedoucích k vydání fatwy a rozbor událostí, které tato aféra způsobila jak v Íránu, tak v celém světě.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Homosexualita X křesťanství
  Autor/ři: Lukáš Štěpánek
  Seznámení veřejnosti s problematikou homosexuality z pohledu katolické církve, zmapovat názory církve i homosexuálů, zpřístupnit názor homosexuálních křesťanů k tématu, předat nezkreslené související informace o tématu. V neposlední řadě zpřístupnit tuto tématiku veřejnosti a vyzvat ji k diskusi.
  Text práce ve formátu PDF

Správce archivu SOČ – jana.sevcova@npi.cz | Ochrana osobních údajů