Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 32. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

2. fyzika

 1. Měření světelného znečištění v Prostějově
  Autor/ři: Tomáš Lázna
  Hlavním cílem práce bylo změřit světelné znečištění v Prostějove. Kromě naměření dat také jejich zpracování a vyhodnocení. Vedlejším cílem bylo stručně čtenáře seznámit s problematikou světelného znečištění.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Gama záblesky
  Autor/ři: Lukáš Fajt
  Mou snahou bylo potvrzení či vyvrácení hypotézy, že GRB vyvolávají sekundární spršky detekovatelné na stanicích CZELTA. To znamená, že fotony emitované při GRB dosahují energií vyšších než 100 TeV.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Depozice nanokrystalických diamantových vrstev
  Autor/ři: Josef Hazi
  • Zapojit se do studia a zkoumání růstu (depozic) nanokrystalických diamantových (NCD) vrstev pomocí nového MW reaktoru • Seznámit veřejnost s využitím NCD vrstev • Seznámit veřejnost s novým MW reaktorem pro plazmochemické depozice z plynné fáze (CVD) • Seznámit veřejnost s depozicemi NCD vrstev, metodami na zkoumání průběhu (plazmatu) a výsledku (vrstev) • Porovnat výsledné vrstvy a jejich růst za různých podmínek • Výpočítat elektronovou teplotu plazmatu, v kterém depozice probíhala
  Text práce ve formátu PDF

Správce archivu SOČ – jana.sevcova@npi.cz | Ochrana osobních údajů