Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 32. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

4. biologie

 1. Bryologický průzkum v přírodním parku Velkého Kosíře
  Autor/ři: Kateřina Vrtalová
  Provést dlouhodobý bryologický průzkum na 26 zvolených mikrolokalitách v oblasti Velkého Kosíře na Prostějovsku, zjištěné poznatky srovnat s předchozími bryovýzkumy, vyhodnotit druhovou diverzitu jednotlivých stanovišť, posoudit ji a srovnat metodou shlukové analýzy, zpřístupnit výsledky průzkumu veřejnosti na naučné stezce.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Určování velikostí uzavřených populací. Od teorie k praxi
  Autor/ři: Jiří Hadrava
  Cílem této práce je vypracovat co nejpřesnější statistickou metodu určování velikostí uzavřených populací a s její pomocí stanovit velikost populace potápníků Dytiscus marginalis v jihočeském rybníku Vizír.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Rozšíření nákaz motolicemi mezi vodními plži v Modřanské tůni
  Autor/ři: Julie Nováková
  Mým cílem bylo zmapování rozšíření infekce cerkáriemi u vodních plžů v pražské Modřanské tůni a porovnání svých výsledků s daty paní doktorky Žďárské z Parasitologického ústavu AV ČR z let 1958 – 1961. Má práce byla motivována zájmem o parazitismus a snahou zjistit, jak se prevalence nákazy a množství druhů motolic i hostitelských plžů změnily v průběhu uplynulých padesáti let. Tato zjištění nám mohou pomoci lépe pochopit transformaci příslušného biotopu během této doby a vztahy panující mezi parazity a jejich hostiteli.
  Text práce ve formátu PDF

Správce archivu SOČ – jana.sevcova@npi.cz | Ochrana osobních údajů