Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 32. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

5. geologie, geografie

 1. Paleoekologie mořských sedimentů spodního bádenu lokality Židlochovice na základě foraminifer
  Autor/ři: Anna Poštulková
  Záměrem práce bylo pomocí různých metod vypočítat a odhadnout podmínky, které panovaly v Paratethydě tj. v moři, které během období spodního bádenu (před 16,1 - 15 mil. let) zasahovalo až na území jižní Moravy. Jako cíl jsem si stanovila vybrat metody, které nejlépe odpovídají mělkému epikontinentálnímu moři, jakým je Paratethyda a kriticky zhodnotit, zda jsou paleoekologické závěry vyplývající z druhového složení společenstev a výsledků paleoekologického rozboru vyhovující.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Průmyslově a historicky významné lokality z dějin těžby nerostných surovin na území dnešního přírodního parku Písecké hory
  Autor/ři: Jan Měšťan
  Smyslem práce je vytvoření ucelené studie, která mapuje 6 vybraných významných lokalit z dějin těžby nerostných surovin na území dnešního přírodního parku Písecké hory. Cílem bylo zmapovat jednotlivé lokality z hledisek místopisných, geologických, průmyslových a historických. Poznatky získané během tvorby této studie se staly podnětem k vytvoření internetového turistického portálu piseckehory.ic.cz, který se snaží populární formou přilákat veřejnost k návštěvě Píseckých hor.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Vývoj průtoku v řece Jihlavě v letech 1992-2008
  Autor/ři: Martina Štorová
  Touto prací jsem chtěla zjistit, zda můžeme určit časovou periodu, kdy postupně průměrný průtok klesá a následně roste. Tím bych mohla s určitou přesností odhadnout období s většími průtoky. Díky tomu, že jsem měla k dispozici starší práci, kde student určil periodu z předešlého období, tak jsem mohla porovnat, jestli trend přetrvává nebo se mění. Dále jsem chtěla zjistit, jak moc ovlivňují srážky velikost průtoku.
  Text práce ve formátu PDF

Správce archivu SOČ – jana.sevcova@npi.cz | Ochrana osobních údajů