Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 32. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

6. zdravotnictví

 1. Vliv polymorfních CAG repetic v genu androgenního receptoru a polymorfismu rs10993994 v MSMB genu na vznik karcinomu prostaty
  Autor/ři: Radka Meisslová, Jakub Novosad
  Prokázat vliv délky CAG repetic v genu androgenního receptoru na vznik karcinomu prostaty. Prokázat vliv polymorfismu rs10993994 v MSMB genu na vznik karcinomu prostaty.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Počítačem asistované hodnocení morfologie spermií
  Autor/ři: Šimon Hajda
  Předmětem této práce je ověření přesnosti měření morfologie spermií poloautomatickým softwarem SpermEvalCamera na barvených preparátech
  Text práce ve formátu PDF
 3. Kostní buňky na kompozitech s obsahem nanočástic nebo mikročástic trikalciumfosfátu pro regeneraci kostí
  Autor/ři: Petra Vahalová
  Cílem této práce je hodnocení adheze, růstu a diferenciace kostních MG 63 buněk na kompozitních materiálech s obsahem mikročástic nebo nanočástic trikalciumfostátu a na základě výsledků experimentálních testů posoudit vhodnost použití daných kompozitních materiálů pro tkáňové inženýrství kostních náhrad.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

Správce archivu SOČ – jana.sevcova@npi.cz | Ochrana osobních údajů