Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 32. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

7. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

 1. Monitoring lenitického systému v okolí obce Červená Voda
  Autor/ři: Zdeněk Vogl
  Prezentovaný projekt je zaměřen ke geograficko - hydrologického průzkumu lenitického systému v lokalitě náležící do Branenské vrchoviny v blízkosti obce Červená Voda. Veškeré hydrobiologické šetření bylo provedeno z důvodu, že zájmové území není v současné době dostatečně hydrobiologicky probádáno. Snažil jsem se získat co nejvíce informačních podkladů, konzultovat je s odborníky a doplnit je o ekologicko - krajinářské hodnocení.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Dubohabrový les a louky Jindřišská
  Autor/ři: Jakub Prokeš
  Popis lokality Jindřišská. Zmapování rostlin, živočichů a hub. Popis společenstev. Navržení nejlepší ochrany a managementu pro zjištěná společenstva. Přiblížení lokality odborníkům
  Text práce ve formátu PDF
 3. Odstranění radonu z menších zdrojů pitné vody za pomocí sorpce na nepolární pevné materiály
  Autor/ři: Jakub Tegel
  Snížení objemové aktivity radonu v malých zdrojích podzemní vody pod limitní hodnotu stanovenou pro balenou pitnou vodu 300 Bq/l dle vyhlášky č.307/2002 Sb pomocí nepolárních pevných sorbentů. Určit jejich schopnost na sebe vázat radon, v závislosti na množství dodaného sorbentu a čase, v procentech.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

Správce archivu SOČ – jana.sevcova@npi.cz | Ochrana osobních údajů