Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 33. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

 1. Prevence rizikového chování dětí a mládeže při užívání informačních a komunikačních technologií
  Autor/ři: Tereza Ondráčková, Monika Vlachová
  Práce se zabývá aktivní prevencí rizikového chování, jímž mladí uživatelé informačních a komunikačních technologií ohrožují sebe a své blízké. Práce obsahuje část teoretickou, která je věnována podrobnějšímu vysvětlení jednotlivých projevů agresivního chování v souvislosti s užíváním informačních a komunikačních technologií. Praktická část je věnována rozsáhlé preventivní činnosti, která zahrnuje prezentaci preventivního programu o kyberšikaně v různých vrstevnických skupinách, šíření základních informací týkajících se této problematiky prostřednictvím nově vytvořených materiálů (www stránky, ilustrační videa, informační letáky atd.). Cílem naší prezentace preventivního programu bylo: • seznámit žáky s riziky a výhodami využívání informačních a komunikačních technologií, • poradit žákům, jak se chránit, aby se s problémem kyberšikany vůbec nesetkali, • nastínit jim možnosti řešení případných problémů, • zmapovat zkušenosti studentů s těmito problémy.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Závislost na internetových aplikacích
  Autor/ři: Lea Nedělková
  Cílem práce je popsat problematiku závislostí na internetových aplikacích. Dále pomocí dotazníkového šetření ověřit teorii v praxi a navrhnout řešení tohoto problému. Pomocí letáku popularizovat vědecké údaje, týkající se závislosti.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Sérioví vrazi
  Autor/ři: Barbora Čechová
  Záměrem a cílem práce je seznámit veřejnost s osobností sériového vraha a s vlivy, které na něj během vývoje působí a přiblížit psychologciké profilování. Dále vyřešit otázku vzniku sériového pachatele a zjistit, zda se sériovým vrahem člověk rodí nebo stává. Na základě dotazníkového průzkumu ukázat, jak problematiku sériových vrahů vnímá česká veřejnost.
  Text práce ve formátu PDF

Správce archivu SOČ – jana.sevcova@npi.cz | Ochrana osobních údajů