Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 33. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

2. fyzika

 1. Stavba amatérské difúzní mlžné komory
  Autor/ři: Tomáš Pikálek
  Cílem je prozkoumat možnosti stavby mlžné komory, zvážit jejich výhody a nevýhody. Jednu z popisovaných možností vybrat a pokusit se o její realizaci. Tuto stavbu podrobně popsat. Na postavené komoře zachytit stopy a snažit se je interpretovat. Dále prozkoumat povědomí lidí o mlžné komoře.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Užití Mössbauerovy spektroskopie k určení magnetických vlastností nanočástic
  Autor/ři: Marek Jiruš
  Práce se soustřeďuje na měření vlastností nanočástic, přesněji jejich magnetických vlastností za pomoci rezonanční emisní absorpce gama-záření volným jádrem. Díky této metodě jsme schopni zjistit podstatu nanočástic (chemické složení, reakce na vnější magnetické pole...). Ověření proběhlo za pomoci dvou metod - Mössbaerova spektroskopie a magnetometrie.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Syntéza polypyrrolových nanostruktur v rámci projektu Otevřená věda 2
  Autor/ři: Jiří Sokol
  Práce byla podnícena účastí v programu Otevřená věda 2, konkrétně cca jednoroční působení na stáži v Fyzikálním ústavu AV ČR v.v.i. Syntézy tenkých vrstev polypyrrolu na anorganické substráty. Výzkum jevů na rozhraní anorganických materiálů a polypyrrolových vrstev a výzkum jejich syntetizačních procesů.
  Text práce ve formátu PDF

Správce archivu SOČ – jana.sevcova@npi.cz | Ochrana osobních údajů