Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 33. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

3. chemie

 1. Vývoj metody pro monitorování molekulární podstaty vzniku závislosti na drogách
  Autor/ři: Eliška Zlámalová
  Cílem předkládané práce, jejíž podstata spadá na pomezí experimentální neuropsychiatrie a analytické chemie, bylo vyvinout metodu, která by umožňovala monitorování důležitých signálních látek v mozku. Oblastí zájmu byl limbický systém, který je částí mozku determinující úroveň emočního života. Monitorovaným neurotransmiterem byl dopamin a jeho metabolity. Primárním cílem bylo pak vyvinutou metodu kombinující mikrodialýzní monitoring dopaminu pomocí kombinace separační metody (kapalinové chromatografie) s detekční metodou (hmotnostní spektrometrií). Sekundárně pak vyvinutou metodu využít v experimentální animální studii, která se snažila nalézt vztah mezi hladinami dopaminu (a jeho metabolitů) po aplikaci metamfetaminu a následně prokázat ovlivnění mozkových funkcí potomků, jejichž matky byly v průběhu gravidity podrobovány opakované aplikaci uvedené návykové látky.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Chemické výpočty
  Autor/ři: Aleš Kajzar, Martin Honka
  Cílem bylo vytvořit internetové stránky, se kterou by si studenti a žáci mohli procvičovat chemické výpočty online a učetelé by mohli zadávat písemky (s více variantami) bez vymýšlení zadání. Součástí práce je také sbírka úloh a aplikace na mobil, díky které je možné procvičovat si příklady kdekoliv.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Analýza přístupových cest z/do aktivních míst lidských cytochromů P450
  Autor/ři: Eva Umlaufová
  Úkolem práce je ze statických struktur rentgenové krystalografie charakterizovat přístupové cesty z/do aktivních míst lidských cytochromů P450. Cílem je poskytnout podrobné informace o vnitřní stavbě enzymů ke studiu jejich dynamiky.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

Správce archivu SOČ – jana.sevcova@npi.cz | Ochrana osobních údajů