Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 33. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

4. biologie

 1. Vážky (Odonata) Prostějovska: faunistika, ekologie a etologie
  Autor/ři: Daniel Benda
  Cílem této práce bylo zmapování výskytu vážek na území Prostějovska, nalezení nových odonatologicky významných lokalit a zhodnocení jejich potenciální ohrožení. Dalším cílem bylo vyhodnocení významu zjištěných druhů z pohledu ochrany přírody a objasnění výskytu mediteránních druhů v souvislosti se změnami klimatu. Tato práce také přináší nové poznatky k ekologii a etologii vážek jako je epigamního chování, délky života, disperzní aktivita, teritorialita, predace a parazitace.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Vývoj arbuskulárně mykorhizní symbiózy v závislosti na stanovištních podmínkách u druhu Plantago lanceolata L.
  Autor/ři: Eva Trčková
  Cílem mé práce bylo zjistit, jak mnou sledované stanovištní podmínky ovlivňují míru arbuskulárně mykorhizní infekce u druhu Plantago lanceolata L. Výzkum jsem prováděla na 15 lokalitách v okolí města Úpice ve východních Čechách.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Vývoj obličeje a příčiny vzniku jeho poruch
  Autor/ři: Michala Polínková
  V práci jsem se zabývala popisem procesu vývoje obličeje a příčinami vzniku jeho poruch. V teoretické části práce se zaměřuji na embryonální vývoj obličeje člověka a na původ buněk jednotlivých prominencí, které na jeho tvorbě podílejí. Následně se zabývám možností operace rozštěpových vad u člověka. Při vlastním výzkumu jsem nejprve provedla pitvu kuřete pro seznámení s morfologií trávicí soustavy ptáků. Dále jsem sledovala vliv různých koncentrací inhibitoru follistatinu a chordinu na vývoj u kuřecích embryí. U obou látek jsem prokázala vliv na embryonální vývoj.
  Text práce ve formátu PDF

Správce archivu SOČ – jana.sevcova@npi.cz | Ochrana osobních údajů