Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 33. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

6. zdravotnictví

 1. Sarkosin-jednoduchý test na rakovinu prostaty
  Autor/ři: Eva Vávrová
  Hlavním cílem této práce bylo optimalizovat metodu pro rychlé a spolehlivé stanovení sarkosinu v různých biologických vzorcích. Dále pak zkoumat vliv přídavků zinku na hladinu sarkosinu i životnost rakovinných prostatických buněk. Analyzovat hladinu sarkosinu a další biologické parametry ve vzorcích moči pacientů i kontrolní skupiny.
  Text práce ve formátu PDF
 2. STANOVENÍ FREKVENCE MIKROSATELITOVÉ INSTABILITY A ZTRÁTY HETEROZYGOSITY VE VYBRANÝCH LOKUSECH U SPORADICKÝCH FOREM KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU
  Autor/ři: Jakub Čáň, Michal Sýkora
  Tato práce si klade za cíl objasnit, jakou mírou zasahuje poškození MMR systému sporadické formy CRC a jaký je podíl ztráty heterozygosity na tomto procesu tumorigenese. K realisaci využíváme metody molekulární genetiky na analysu vybraných osmi vysoce polymorfních lokusů v genomu, ve kterých budeme sledovat a vzájemně porovnávat genotypy nádorové a nenádorové tkáně.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Stav informovanosti o antikoncepci studentů 1. a 2. ročníků SŠ
  Autor/ři: Pavel Vebr
  Zjistit informovanost o antikoncepci na středních školách, zjistit, jaká antikoncepce je vhodná pro teenagery (+ naučit se něco nového)
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

Správce archivu SOČ – jana.sevcova@npi.cz | Ochrana osobních údajů