Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 34. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

13. ekonomika a řízení

 1. Důchodová reforma v souvislostech, její dopad
  Autor/ři: Štěpán Hlavatý
  Hlavním záměrem práce je přehledně shrnout základní problematiku důchodových systémů a důchodových reforem. Na základě rozboru současného důchodového systému ČR a porovnání se systémy zahraničními poté identifikovat hlavní nedostatky důchodové reformy v její současné podobě a navrhnout možné alternativní úpravy systému. K posouzení současného stavu ale i reformních kroků slouží také malý výzkum informovanosti a názorů občanů, který podnítil také další část práce - návrh účinnější informační strategie ze strany vlády.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Cenová politika mobilních operátorů vs. český zákazník
  Autor/ři: Ondřej Žídek
  Práce se zabývá analýzou cen, které jsou českým spotřebitelům účtovány mobilními operátory působícími v České republice. Obsahem práce je zároveň srovnání cen účtovaných v ČR a v zemích, kde působí stejné telefonní korporace. Zahrnuty jsou rovněž názory zákazníků a též vyjádření konkrétních obchodních subjektů, českého regulátora a nejrůznější články médií k mnou zkoumanému tématu.
  Text práce ve formátu PDF
 3. DOPADY REALITNÍ KRIZE NA SPOLEČNOST EKOSPOL A OBJASNĚNÍ ÚSPĚCHU JEJÍ PODNIKATELSKÉ STRATEGIE
  Autor/ři: Evžen Korec
  Práce objasňuje, jak se společnosti EKOSPOL dařilo a stále daří čelit současné krizi a recesi. Za tímto účelem bude v práci definována ekonomická krize v Čechách. Dále práce popisuje realitní krize na pražském trhu, zejména její důsledky. Práce se snaží nastínit možné příčiny české realitní krize. Další částí práce je popis českého realitního trhu, opět s výrazným zaměřením na pražský developerský trh s byty. V práci je zároveň rozpracována analýza společnosti EKOSPOL, analýza její podnikatelské strategie a analýza dopadů realitní krize na EKOSPOL. V závěru práce jsou shrnuty faktory, které vedly k tomu, že společnost EKOSPOL a.s. mohla tak dobře odolávat účinkům krize. Zjištění této práce mohou být užitečná pro ostatní společnosti působících na developerském trhu v Praze nebo na něm nově začínající společnosti.
  Text práce ve formátu PDF

Správce archivu SOČ – jana.sevcova@npi.cz | Ochrana osobních údajů