Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 34. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

16. historie

 1. Ztracený zámeček - Minulost a přítomnost
  Autor/ři: Daniel Lyčka
  Ve školním roce 2010/2011 jsem napsal Středoškolskou odbornou práci zabývající se historií Katzelsdorfského zámečku. Snažil jsem se do práce zahrnout veškeré informace týkající se tohoto saletu, které se mně podařilo vyhledat. Hledal jsem v odborné literatuře a zprostředkovaně i v archivech u nás doma a v Rakousku, vyhledal jsem si vzpomínky pamětníků doby, kdy zámeček ještě stál. Ale už v závěru této práce jsem naznačil, že jde pouze o začátek mého bádání. Důkazem, že tomu bylo opravdu tak, je práce, kterou právě čtete. V tomto školním roce jsem se Katzelsdorfským zámečkem opět zabýval. Zaměřil jsem se ale na možnosti obnovy a zachovaní této zániklé stavby pro budoucí generace. Vyšel jsem ze závěrů mé loňské práce a doplnil jsem další materiály nalezené v archivech a současně jsem začal informovat veřejnost a příslušné instituce o nutnosti zachování stavby. Za uplynulý rok se toho událo hodně a snad jsem se opět kousek přiblížil ke svému cíli - k obnově Katzelsdorfského objektu. Po tom, co jsem zřídil internetovou stránku (www.katzesdorskyzamecek.webnode.cz) o osudu a historii této zaniklé stavby, kontaktovali mě i odborníci a lidé, kteří chtěli spolupracovat na propagaci i obnově zámečku. Díky této spolupráci mohl vzniknout 3D model Katzelsdorfského saletu a zámeček se tak symbolicky vrátil zpět do Lednicko-valtického areálu. Největší propagaci přinesl televizní dokumentární pořad Ztracené adresy a to dílem Katzelsdorf. A v neposlední řadě byla u bývalého saletu, za spolupráce obyvatel z příhraniční obce Katzelsdorf (v Rakousku), umístěna nová informační tabule, obsahující historické údaje a fotografie, které budou informovat o této významné historické stavbě i turisty Lednicko-valtického areálu. Chtěl bych vyzdvihnout spolupráci s rakouskými sousedy a zdůraznit, že zdánlivě nezáživná práce s archiváliemi může studenta přivést k velmi živému kontaktu s lidmi, rozvinout dobré přátelství i rozšířit jazykové znalosti, konkrétně v mém případě němčiny. I samotná internetová stránka se modernizovala. Přibyly další, nejen dobové, fotografie stavby, plány, popisy vybavení interiéru i fakta o době, ve které zámeček stál. Informace o Katzelsdorfském zámečku dnes můžeme najít jak na stránce facebook.com, tak i na wikipedii.org. Podařilo se mi zvýšit zájem jak od neziskových institucí města Valtice, tak i příhraničních obcí v Rakousku a snad se rok 2012 stane rokem, kdy započne obnova Katzelsdorfského objektu a tato kulturně-historická stavba, která zmizela ve víru studené války, znovu doplní nejen krajinu, ale i historii „Zahrady Evropy“. Přál bych si, aby se tato práce stala podkladem k realizaci tohoto cíle a obnova saletu nezůstala jen utopickým snem!
  Text práce ve formátu PDF
 2. Československá zahraniční armáda na Středním východě během druhé světové války
  Autor/ři: Jan Hnělička
  Záměrem práce bylo sepsání postupného vzniku, vývoje a výsledků československé zahraniční armády na Středním východě a zaznamenání co nejvíce možných vzpomínek jednotlivých přímých účastníků všech bojů na Středním východě.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Muž Určený K Likvidaci - Osud politického vězně Miloslava Dočkala v letech 1949 - 1960
  Autor/ři: Miloslava Dočkalová
  Hlavním záměrem práce bylo zaznamenat a zpracovat výpověď politického vězně Miloslava Dočkala stíhaného režimem za protikomunistickou aktivitu v odbojové skupině v Budislavi a vytvořit obraz toho, jak vypadalo věznění v padesátých letech dvacátého století. Dalším cílem bylo zachytit život Miloslavova mladšího bratra Blahoslava Dočkala, který byl kvůli Miloslavově protistátní činnosti zařazen do PTP.
  Text práce ve formátu PDF

Správce archivu SOČ – jana.sevcova@npi.cz | Ochrana osobních údajů