Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 34. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

2. fyzika

 1. Určování parametrů extrasolárních systémů pomocí CCD fotometrie exoplanetárního tranzitu
  Autor/ři: Michal Vyvlečka
  Tato práce se zabývá určením parametrů tranzitujících exoplanet, tedy těch exoplanet, u kterých lze pozorovat jejich přechod přes mateřskou hvězdu. Parametry těchto exoplanet byly určeny z poklesu jasnosti mateřské hvězdy, tento pokles byl změřen pomocí CCD fotometrie. Charakteristiky naměřených světelných křivek byly zpracovány pomocí protokolu, vytvořeného v rámci této práce, za účelem získání hodnot, které pozorovaný extrasolární systém charakterizují.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Návrh malé větrné turbíny
  Autor/ři: Jan Mrázek
  Navrhnout malou větrnou turbínu bez zámeru na ekonomickou rentabilitu. Cílem je ji navrhnout co nejúčinnější a nejtižší. Cílem práce je získat její CAD model pro pozdější výrobu. V rámci tohoto cíle je vysvětlena základní teorie a její možná rozšíření. Na tuto teorii navazuji poznatky z praxe. Pomocí CFD simulací se snažím omezit vznik indukovaných ztrát.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Měření a zpracování dvojstaničních pozorování televizních meteorů
  Autor/ři: Filip Murár
  Studium meteoroidů pozorovaných v atmosféře země jako meteory a hledání souvislostí mezi jejich fyzikálními vlastnostmi a drahami ve sluneční soustavě. Vysvětlení původu meteoroidů a rozložení a tvarů jejich drah.
  Text práce ve formátu PDF

Správce archivu SOČ – jana.sevcova@npi.cz | Ochrana osobních údajů