Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 34. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

3. chemie

 1. Stanovení dusitanů a dusičnanů v pitné vodě pomocí kapilární elektroforézy
  Autor/ři: Eva Martínková
  Cílem práce bylo otestovat tehdy nově vyvinutou elektroforetickou metodu na její použitelnost pro stanovení iontů dusíku ve vodě a následné vyvinout metodu použitelnou pro toto stanovení
  Text práce ve formátu PDF
 2. Fluorescenční vlastnosti chelirubinu v interakci s DNA
  Autor/ři: Martin Palkovský
  Cílem práce bylo prozkoumat fluorescenční vlastnosti chelirubinu v interakci s různými strukturami DNA a popsat změny fluorescenčních spekter v závislosti na druhu použité DNA. Dalším cílem práce bylo určit limity detekce takto vzniklých komplexních sloučenin a v poslední řadě prostudovat strukturu těchto komplexů metodou Jobovy titrace a určit tak stechiometrický poměr mezi ligandem (alkaloidem) a DNA.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Predikce pKa pro nově navržené molekuly léků
  Autor/ři: Roman Beránek
  Predikce hodnot disociačních konstant pro dosud nesyntetizované molekuly je oblastí, která má velký význam pro farmaceutický průmysl. Velmi slibnou metodikou pro predikci pKa je aplikace QSPR modelů využívajících jako deskriptory parciální atomové náboje. Hodnoty nábojů je nutno vypočítat na základě 3D struktur molekul, přičemž tyto struktury lze generovat a optimalizovat různými metodami a softwarovými nástroji. Kvalita vygenerovaných struktur je klíčovým faktorem ovlivňujícím přesnost predikce pKa.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

Správce archivu SOČ – jana.sevcova@npi.cz | Ochrana osobních údajů