Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 29. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

4. biologie

 1. Příspěvek k ekologii a etologgi šídlatek (Odonata:lestidae)
  Autor/ři: Michael Mikát
  zjištěná velikost populace je nejvyšší u druhu L.sponsa, asi 4000 jedinců. U ostatních druhů je velikost populace stovky jedinců. Početnost jedinců u mokřadu je výrazně nižší, především u samic. Druhy r. Lestes preferují spíše vysychavé vodní plochy. Většina zpětně odchycených jedinců byla chycena v místě označení. Byly ale zaznamenány i přelety delší než 400 metrů.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Monitoring populací druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku
  Autor/ři: Justina Valchářová
  Byl ověřen předpoklad, že se daný druh na zkoumaném území vyskytuje téměř plošně. Byla prokázána vazba především na výskyt pěnovcových pramenišť. Druh preferuje na daném území původní jedlobukové porosty s významným zastoupením buku lesního.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: příloha práce  
 3. Oxymonády a parabasalidi ve střevech vybraných skupin hmyzu
  Autor/ři: Martin Volf
  Bylo vyšetřeno 14 druhů hmyzích hostitelů. U dvanácti z nich byl zaznamenán výskyt střevních bičíkovců, převážně ze skupin Oxymonadida a Parabasala. Z jednoho oxymonádního prvoka a jednoho parabasalida byly získány kompletní sekvence SSU rDNA. S oběmi sekvencemi byly provedeny fylogenetické analýzy.
  Text práce ve formátu PDF

Správce archivu SOČ – jana.sevcova@npi.cz | Ochrana osobních údajů